Louise

Louise Trompert-Vrielink

Op 27 januari 2021 is Louise benoemd als raadslid voor Gemeentebelang en heeft de vrijgekomen zetel in de fractie ingenomen. Als gevolg van de maatregelen van het COVOD-19 virus heeft Burgemeester Ron König de beëdiging in een MS-Teams digitale sessie voltrokken. De collega-raadsleden, opvolgers, college, vrienden en kennissen konden dit thuis meebeleven via hun beeldscherm. Voor een ieder een wat onwennige ervaring bij zo’n belangrijk moment en totaal anders dan we normaal gewend zijn in onze raadszaal op het stadhuis. Maar we hebben begrepen, dat de mooie toegezonden boeketten bloemen dit voor een groot deel gecompenseerd hebben.

 

Louise, kun je wat meer vertellen van jezelf?

Mijn naam is Louise Trompert-Vrielink, ben geboren en getogen in Averlo en ik ben getrouwd met Bert. Wij hebben twee zoons en een dochter. We wonen in een prachtige omgeving, maar dan nog is het mooi om af en toe wat van de wereld te zien. Deze foto is genomen tijdens een rondreis door Canada. Samen met man en zoons hebben wij een melkveebedrijf in het buitengebied van Deventer. Na mijn studie heb ik eerst als secretaresse gewerkt en daarna 25 jaar als docent secretariële opleidingen. Tegelijkertijd heb ik in de afgelopen jaren een aantal bestuursfuncties gehad. Sinds 2019 maak ik deel uit van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents- Overijsselse Delta. Ik ben zeven jaar bestuurslid (secretaris) geweest van Gemeentebelang. De interesse voor de politiek was er dus al, maar de rol van fractielid is nieuw voor mij.

 

Je stapt tussentijds in als raadslid in een raadsperiode van vier jaar en hoe ervaar je dat?

Ik werd eind november benaderd om als eerstvolgende op de kieslijst van 2018, de plaats van Erik Stegink in te gaan nemen, na zijn vertrek op 1 januari jl.
Ik realiseer me, dat de resterende tijd van de huidige periode nog maar ruim een jaar is tot aan de verkiezingen van 2022. Het voelt wel als een gemis, dat door de huidige maatregelen i.v.m. Corona er weinig tot geen fysieke meetings zijn. De beleving van digitaal werken heeft toch beperkingen, zeker daar waar het gaat om non-verbale communicatie. Gelukkig is dit van tijdelijke aard.
Ik zie dit jaar als een kans om vertrouwd te raken met het raadswerk en te ontdekken wat het voor mij betekent. Fijn om deze verantwoordelijkheid te mogen aanvaarden.

 

Wat zijn jouw plannen voor de komende tijd, Louise?

Graag wil ik als raadslid de mening van onze achterban in combinatie met de visie van de fractie behartigen. Bij de portefeuille-indeling zijn na goed overleg binnen de fractie een aantal onderwerpen aan mij toegewezen. Zo zullen o.a. naast jeugd, onderwijs, ook WMO, zorg, openbare orde en veiligheid mede onder mijn verantwoording vallen. Het voordeel van een grote fractie als Gemeentebelang is, dat je veelal voorbereiding en overleg kunt hebben met collega-fractieleden en er op de verschillende onderwerpen werkgroepen gevormd zijn. Het is uitdagend en ook wel spannend binnenkort als woordvoerder op te treden bij de raadstafels en raadsvergaderingen.

 

Welke top 3 aan speerpunten zijn voor jou het meest essentieel bij jouw taak als raadslid?

Mijn speerpunten zijn:

- De gemeente maken we samen.
Het moet goed wonen en werken zijn in de gemeente Deventer, zowel in de wijken als in de
dorpen. Daarom zijn initiatieven van inwoners en betrokkenheid heel belangrijk.
- Goede zorg.
Inwoners hebben zelf de regie om te kunnen leven zoals zij dat willen. Soms lukt dat niet
en in dat geval moet de gemeente ondersteunen met passende hulp.

- Voorzieningen dicht bij de mensen.
Het is belangrijk dat voorzieningen in wijken en dorpen zoveel mogelijk behouden blijven.
Dat is essentieel voor de vitaliteit en de leefbaarheid.

 

Welke ervaring vanuit eerdere werkomgeving en bestuurlijke functies zullen je goed van pas komen als raadslid?

Door mijn werk in de afgelopen jaren als secretaris van GB, heb ik veel contact gehad met alle fractieleden in die periode. Daardoor heb ik de visie en partijstandpunten nauwlettend kunnen volgen. Dit heeft er toe bijgedragen, dat ik goed geïnformeerd aan mijn taak als raadslid kan beginnen.
Ook de ervaring in de afgelopen maanden als bestuurslid van het waterschap Drents Overijsselse Delta, heeft mijn bestuurlijk beeld verruimd. Ook door mijn ervaring als docent heb ik geleerd hoe belangrijk het ‘zenden en ontvangen’ van communicatie is, bij behandeling van onderwerpen.

 

Welke quote heb je in gedachten voor jouw komende periode als raadslid, Louise?

Deze luidt als volgt:
‘Ik wil me graag inzetten voor de verbinding tussen stad en platteland. Beide vind ik belangrijk en ze kunnen elkaar prachtig aanvullen’.

 

Tot slot:

Gemeentebelang, zowel de fractie, het bestuur als de wethouder, is erg blij dat jij, Louise, de leeggekomen plek in de fractie hebt willen innemen. Een bekend en vertrouwd gezicht binnen Gemeentebelang en met jouw kennis en ervaring een grote aanwinst op het huidige fractieteam van onze partij. Ook is het erg waardevol, dat mede door jouw komst de verhouding mannen en vrouwen verbetert binnen de fractie.

Een ‘werkelijk warm welkom’, Louise, en namens ons allen veel succes komend jaar in de resterende raadsperiode.

Om met jouw woorden te besluiten:
“De Gemeente maken we samen!”

Gemeentebelang Deventer