Alie

Binnen het bestuur van Gemeentebelang zijn er in de afgelopen periode een aantal veranderingen geweest. Na de Algemene Leden Vergadering, die vanwege de maatregelen van COVID-19 niet fysiek maar schriftelijk heeft plaatsgevonden zijn onlangs ook de functies binnen het bestuur opnieuw ingedeeld. Alie Zandstra-Keijl, die op de ALV van 2019 gekozen werd als bestuurslid, is in de nieuwe samenstelling de voorzitter van Gemeentebelang. Een zeer ervaren GB-er, een getalenteerde vrouw die mede door haar brede ervaring, samen met haar collega-bestuursleden een nieuwe bestuursperiode gaat inluiden….

Alie, velen kennen je al, maar wil je wat meer van jezelf vertellen?

Ruim 67 jaar geleden ben ik in Hattem geboren, woon nu alweer 43 jaar in Bathmen, waarvan 30 jaar in Loo en ben getrouwd met Rob. In 1990 ben ik begonnen als fractielid van Algemeen Belang, de partij die vanaf 2005 is veranderd in Algemeen Plattelandsbelang en in 2011 is veranderd in Gemeentebelang Deventer. Gedurende 24 jaar, tot de verkiezingen van maart 2018, ben ik fractievoorzitter geweest.
Vanaf 1970 tot en met 1978 heb ik bij de gemeente Hattem op de afdeling financiën en personeelszaken gewerkt. Na mijn huwelijk met Rob ben ik verhuisd naar de gemeente Bathmen. Rob was namelijk sinds 1977 in dienst bij de gemeente Bathmen en moest wonen in de plaats waar hij werkzaam was ,volgens de toenmalige gemeentewet. Omdat stilzitten nu eenmaal niet in mijn aard ligt ben ik in 1979 aan de slag gegaan als administrateur bij een garagebedrijf. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen er dan ook in 1983 een beleidsfunctie bij de Provincie Overijssel vrijkwam, heb ik daarop gesolliciteerd. Bij de provincie heb ik meerdere taakvelden gedaan, zoals zorg, welzijn en innovatie. Daarnaast was ik in de periode ook met veel plezier secretaris van het bestuur van de bibliotheek in Bathmen.
Vanaf september 2019 zit ik in het bestuur van Gemeentebelang, sinds afgelopen januari ben ik voorzitter.
Verder besteed ik ook graag tijd aan mijn hobby’s, zoals o.a. lezen, bloembinden , wandelen (wandelen in de bergen) en reizen.

 

Wat betekent het persoonlijk voor je, om na de politiek actieve periode als fractievoorzitter nu bestuurlijk aan het roer te staan van GB?

Het is een uitdaging om vanaf nu op een ander niveau betrokken te zijn, al was ik ooit in de tachtiger jaren al secretaris van Algemeen Belang. Als voorzitter wil ik graag komende jaren met bestuur, fractie en wethouder verbindend werken om als grootste partij van Deventer de koers die wij varen, met juiste keuzes en beslissingen voort te zetten. Dat ik kan putten uit een jarenlange ervaring in de politiek en mijn functies bij de Provincie is daarbij mooi meegenomen.
Een grote uitdaging daarbij is het samenbrengen van mensen, waarbij een ieder van ons zich moet kunnen blijven focussen op zijn eigen aandachtsveld. Zo hebben er als gevolg van Covid -19 geen voortgangsgesprekken met de fractie plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen achterop geraakt. Dat wil ik zodra het weer kan zo snel mogelijk oppakken. Elkaar weer frequent fysiek ontmoeten bij de overleggen zal hiertoe zeker bijdragen.

 

Wat zijn de plannen als bestuur voor de komende tijd
op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?

Op weg naar de verkiezingen van 2022 zullen wij met alle betrokkenen van GB in gesprek gaan .Als bestuur zullen we o.a. de voorbereiding van campagne ,waaronder het samenstellen van de kiescommissie en de evaluatie van het huidige verkiezingsprogramma gaan plannen en uitvoeren. Interne en externe communicatie zijn hierbij essentieel.
Verder blijven we de huidige ontwikkelingen binnen de hele gemeente v.w.b. de stad en het platteland nauwlettend volgen. Dit alles in overleg met de fractie en wethouder.

 

Wat zijn voor jou en collega bestuursleden in de komende periode de belangrijke onderwerpen die spelen binnen de stad en het buitengebied?

Dat is in eerste instantie de leefbaarheid, met name een schone en veilige samenleving.
De toekomstige woningbouw, die gericht moet zijn op gelijkwaardige ontwikkeling van de stad, de dorpen en de woonkernen. Denkend hierbij aan zoveel mogelijk inbreiding en betaalbare woningen voor o.a. starters en senioren. Ook de kwaliteit van de zorg en het creëren van goede sociale omstandigheden voor alle inwoners van jong tot oud is een aandachtspunt. En niet te vergeten de al veelbesproken duurzaamheid.

 

Welke ervaring vanuit eerdere werkomgeving en bestuurlijke functies zullen je goed van pas kunnen komen als bestuursvoorzitter?

Ik heb in de afgelopen jaren de kans gehad mijn (politieke) sensoren breed te kunnen ontwikkelen, gedurende de periode van fractievoorzitter en beleidsadviseur. Daardoor heb ik strategisch leren denken en doen. Ik denk, dat me dit in het voorzitterschap zal helpen om op een verbindende wijze samen met de collega’s binnen Gemeentebelang de juiste beslissingen te nemen.

 

In hoeverre heeft Covid-19 je persoonlijk beperkingen opgeleverd in de afgelopen maanden?

In het buitengebied hebben we de beperkingen natuurlijk minder opgemerkt dan b.v. in de steden omdat er meer ruimte beschikbaar is. Maar dat laat onverlet, dat ook hier alle maatregelen moeten blijven gehandhaafd. Een toevallige samenloop van omstandigheden in maart 2020 was, dat ik op 18 maart met pensioen gegaan ben, terwijl 2 dagen daarvoor op 16 maart de 1e lockdown van kracht werd. Maar gelukkig hebben de spreekwoordelijke geraniums geen vat op mij gekregen.

 

Tenslotte

Alie, we zijn als fractie, bestuur en wethouder erg blij, dat je onlangs het voorzitterschap hebt aanvaard. Geweldig ook, dat je als erelid van Gemeentebelang en als politica die haar sporen de afgelopen jaren al ruimschoots heeft verdiend, je weer met enthousiasme op deze nieuwe uitdaging wilt storten.
Wij, alle GB’ers wensen je opnieuw van harte welkom, al voelt dat vreemd om te zeggen, want je bent de afgelopen bijna 3 decennia eigenlijk niet weggeweest.
Kortom: “Een bekend en vertrouwd gezicht binnen Gemeentebelang en met haar kennis en ervaring een grote aanwinst voor geheel Gemeentebelang”!

Gemeentebelang Deventer