Barbara

Graag stellen we onze nieuwe secretaris van het bestuur Gemeentebelang Barbara Wartena-van Eijndhoven aan u voor. Barbara die in het najaar van 2020 bij de schriftelijke Algemene Leden Vergadering is gekozen als bestuurslid, volgt nu als secretaris Louise Trompert op, die sinds eind januari 2021 als raadslid actief is in de fractie.
Ze is sinds 2017 een betrokken lid van Gemeentebelang. Als secretaris gaat ze met de andere bestuursleden een drukke periode tegemoet in de richting van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ook maakt Barbara deel uit van de communicatiegroep, een samenwerking tussen bestuur en fractie. Dit om via onder andere social-media nieuws en actualiteiten te delen aan de leden van Gemeentebelang en binnen de samenleving van Deventer.

Barbara, kun je ons wat over jezelf vertellen?

Mijn ‘roots’ liggen in het Limburgse Geleen, daar ben ik geboren en heb ik gewoond tot mijn 10e jaar. Mijn vader werkte toen bij de Staatsmijnen. Na de sluiting van de mijnen, eind jaren ’60, zijn we voor het werk van mijn vader naar Overveen (gemeente Bloemendaal) verhuisd. De middelbare school bezocht ik in Haarlem. Tijdens mijn studietijd (eerst in Wageningen, later bij het huidige Larenstein in Velp) kwam ik mijn man tegen en in 1982 zijn we voor het werk in Bathmen gaan wonen. Daar hebben we 38 jaar met enorm veel plezier in het buitengebied van Loo gewoond. We zijn onlangs binnen Bathmen verhuisd van onze boerderij naar een wat kleinere woning in het dorp. Na al die jaren voelt Bathmen écht als thuis. Het is een super mooi en gezellig dorp waar veel met en voor de bewoners georganiseerd wordt, ik zou écht nergens anders willen wonen
Ik ben getrouwd met Rients en we hebben twee dochters en één zoon. Ook ben ik de trotse oma van twee kleinzoontjes. Mijn hobby’s zijn met name reizen, vooral andere landen en culturen vind ik interessant. Daarnaast ben ik met veel plezier lid van Rotaryclub Bathmen – de Schipbeek en doe ik bij Humanitas mee met een maatjes project. Verder vind ik het heerlijk om te wandelen, te lezen, met vrienden of mijn kinderen af te spreken en gezellig samen te eten. En ik pas met enorm veel plezier 1 dag in de week om mijn kleinzoons.

Als secretaris van het bestuur ben je van start gegaan en wat betekent dat persoonlijk voor je?

Natuurlijk moet ik dat nog gaan ervaren, maar ik denk vooral dat het me meer betrokkenheid gaat geven bij de samenleving en mijn eigen woonomgeving. Door wat te gaan doen voor onze partij krijg je meer betrokkenheid bij de partij.
Ik vind het een uitdaging om als team in een goede samenwerking de doelen bereiken. Je moet het tenslotte met elkaar doen.

Ik heb 32 jaar bij de regionale beleidsdirectie oost (provincies Gelderland en Overijssel) van het ministerie van LNV gewerkt. Ik werkte daar vooral aan de meer sociale kant, zoals het betrekken van vrouwen in de beleidsvorming en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van zorg, recreatie, economische ontwikkelingen en samenwerking tussen stad en platteland. Deze werkzaamheden kwamen ook de leefbaarheid van het platteland ten goede. Ook als Gemeentebelang willen we het beste voor alle bewoners van onze Gemeente, de stad en het platteland in de komende tijd. Daar draag ik graag een steentje aan bij!

Het is jammer dat we op dit moment door de beperkingen als gevolg van de pandemie erg ‘digitaal’ actief moeten zijn, dat werkt meer afstandelijk. Maar het is beslist nodig om van deze nare pandemie af te komen. Ik zie er naar uit om zo snel mogelijk weer ‘fysiek’ overleg te kunnen hebben binnen bestuur en met de fractie. Dit verhoogt de teamspirit en het resultaat van de gestelde doelen!

Het komend jaar op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er veel te doen. Wat zijn voor jou belangrijke punten in dit traject?

Ik denk dat een goede communicatie héél belangrijk is. We moeten goed uitdragen waar we als Gemeentebelang voor staan en wat we willen bereiken de komende 4 jaar. In het eerstkomende bestuursoverleg, hebben we de route naar de verkiezingen in maart volgend jaar hoog op de agenda staan. Daarbij zullen onderwerpen als campagne, communicatie, taakverdeling en natuurlijk het verkiezingsprogramma een belangrijke rol spelen. Ervaring uit het verleden zal ons daarbij helpen. Een goed samenspel met o.a. fractie, wethouder, communicatiegroep, maar ook de actieve leden zijn o.a. belangrijke punten.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk, die op dit moment binnen de Stad en Platteland spelen in Deventer?

Energie en duurzaamheid staan momenteel volop in de belangstelling, en krijgen veel prioriteit. Dat vind ik ook terecht! Maar er is méér belangrijk dan energie: zo vind ik woningbouw ook een belangrijk onderwerp. Naast starterswoningen moeten er ook meer senioren woningen komen. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. De oudste heeft het geluk gehad een starterswoning in Loo te kunnen kopen. Het heeft veel moeite gekost dit initiatief van de grond te krijgen, en dankzij onze wethouder Liesbeth Grijsen is het er toch gekomen. Nu het er na 9 jaar voorbereiding staat is het een goed voorbeeld van wat er kan, ook in de kleinere gemeenschappen. Mijn jongste dochter werkt in Leiden en wil daar graag een woning kopen: maar daar is weer geen betaalbaar aanbod voor starters. En de huren zijn extreem hoog. In onze kennissenkring zie ik mensen die ouder worden en graag kleiner willen gaan wonen en op zoek zijn naar een woning waar alles begane grond is. De tendens is dat ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen, maar zonder geschikte woningen kan dat lastig worden.

Ook een goed samenspel tussen stad en platteland vind ik belangrijk. We hebben elkaar nodig en samen kunnen we zorgen voor een fijne leefomgeving. Maar door de vele claims die er zijn kan dat wel eens strijdig zijn met elkaar. En zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Door in een open en eerlijk proces naar de wensen van de inwoners van Deventer te luisteren, hoop ik dat de doelen op democratische wijze verwezenlijkt kunnen worden.

Welke ervaring vanuit eerdere functies zullen je van pas komen bij het secretariële werk van het bestuur Gemeentebelang?

Gedurende de 32 jaar dat ik als beleidsmedewerker voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt heb, heb ik wel gezien hoe het er in de politiek aan toe gaat. Al is de Rijksoverheid wel weer wat anders dan de gemeentelijke overheid. Het is een proces van samenwerken met andere partijen en samen tot oplossingen proberen te komen.

Daarnaast heb ik binnen onze Rotaryclub diverse functies in het bestuur vervuld, zoals het secretariaat en het voorzitterschap rouleert ieder jaar. In het seizoen 2014 – 2015 was het mijn beurt om voorzitter te zijn voorzitter. Dat vond ik een erg leerzame, maar ook leuke tijd.

Is de Covid-19 een grote beperking in het functioneren en in sociale omgang in het afgelopen jaar?

Zoals velen ervaar ik deze periode als een minder prettige tijd. Wat ik vooral mis is de gezelligheid en activiteiten met mensen om me heen. Tijdens de tweede golf zaten we in de verhuizing, dus toen waren we daar vooral druk mee. Maar intussen zijn we wel op orde en begin ik te verlangen naar meer vrijheid en gezelligheid. Ook het digitaal communiceren en overleggen is niet écht prettig. Ik mis het menselijke contact steeds meer. Maar we zullen ons ermee moeten redden, we kunnen er weinig aan doen. Ik denk wel dat deze strenge lockdown nodig is om deze pandemie onder controle te krijgen.
Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd, wanneer we over een tijd weer fysiek kunnen werken, dat we dan onze ervaring van ZOOM en MS-Teams kunnen blijven gebruiken. Al hoop ik dan ook weer veel meer fysiek bij elkaar te komen.

Tenslotte:

Barbara, fijn dat je de komende tijd de post van secretaris binnen het bestuur van Gemeentebelang op je wilt nemen. We zijn er als bestuur, fractie en wethouder erg blij mee, om een bekend en vertrouwd gezicht te zien op deze belangrijke post. Met je oorspronkelijke Limburgse genen in combinatie met de Sallandse ingetogenheid, heb je wellicht het vermogen om ‘grensoverschrijdend’ te kunnen denken.
‘Met plezier gaan samenwerken’ ga ik aan de slag, gaf jij zelf enthousiast als wens aan.
Met dit gegeven zien we de komende tijd vol vertrouwen tegemoet Barbara!

Gemeentebelang Deventer