Kerstgroet

Nog een ruime week en dan is het jaar 2021 al weer een feit.
2021 was wederom een ongewoon jaar voor ons allemaal .
Velen van ons wensten elkaar aan het begin een mooier en beter jaar toe dan het jaar dat werd afgesloten.
De coronamaatregelen beperkten ons immers in datgene wat we het liefst doen: elkaar opzoeken om lief en leed te delen.
Gelukkig was daar in de zomer van 2021 wat meer ruimte voor. Maar ook dit jaar zal waarschijnlijk de geschiedenisboeken weer ingaan als een jaar waarin we moesten leven met de beperkingen van corona en kerst weer in een beperkte kring gevierd mag worden.
We hopen dat u desondanks ook terugkijkt op mooie momenten en met ons de hoop koestert dat we in het nieuwe jaar weer fysiek kunnen ontmoeten .
Wij wensen u als wethouder , bestuur en fractie ondanks alles een stralend kerstfeest en een heel mooi nieuwjaar toe.
Liesbeth Grijsen (wethouder)
Alie Zandstra (voorzitter)
Erik Smeenk (fractievoorzitter)

Gemeentebelang Deventer