Woningbouw-ambities gemeente Deventer unaniem vastgesteld.

Al sinds 2018 wordt erover gepraat, vele inwoners van de dorpen zijn vanuit een werkgroep of omdat zij zelf ook ideeën hebben over dit onderwerp betrokken geraakt. Er is een zorgvuldig participatieproces gevolgd en dat is nog lang niet ten einde. Maar gisterenavond, op de laatste raadsvergadering van 2021 zijn de ambities tot 2035 voor “Wonen, Werken en Verjongen” en de “Woningbouwambities in de dorpen en Deventer” zoals vastgelegd in de routekaarten voor deze onderwerpen unaniem aangenomen. Voor het dorp Diepenveen is dit ter kennisgeving aangenomen en voor Deventer wordt nog gewerkt aan een participatie strategie.

 Gemeentebelang Deventer is met deze routekaarten heel content. Wij zijn grote voorstanders van participatie in het ontwikkelen van ambities voor en van lokale ontwikkelingen. Deze ambities zijn goed voor de verjonging, voor het welzijn en de leefbaarheid in de dorpen, maar ook voor de toekomst van de stad. Juist door de bewoners hierin zelf te betrekken creëren we draagvlak en begrip. Er zijn initiatiefgroepen en werkgroepen gevormd die soms zelfstandig en vaak met ondersteuning van de gemeente aan de slag zijn gegaan om de dorpsambities te inventariseren en uit te werken. Natuurlijk geeft deze routekaart ook stof tot discussie. Voor een aantal mensen wordt een ambitie al een beetje werkelijkheid doordat er al snel met bouwplannen begonnen wordt en soms geeft dit een bedreigend gevoel. Maar leefbaarheid en welzijn vergroten doen we niet voor onszelf maar juist voor de toekomst. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.

Gemeentebelang Deventer