Geschrokken, verbijsterd, machteloos. Wij zijn stil.

Met heel veel pijn moeten we het bericht verwerken dat onze fractievoorzitter Peter Onvlee (68) de strijd tegen het Corona-virus heeft verloren. Peter sliep vanmiddag rustig in, ruim een week na het overlijden van zijn vrouw Fenneken.
In 2014 kwamen Fenneken en Peter terug uit Australië waar hij vele jaren voor de Rabobank werkzaam was geweest. Peter pakte de draad hier snel weer op, ook bij Gemeentebelang. Hij voelde zich nog steeds nauw verbonden met de opvolger van Algemeen Belang waarvan hij in het verleden jarenlang lid was geweest en waarvoor hij ook bestuurstaken op zich had genomen. Met veel passie stortte Peter zich op de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de campagne van Gemeentebelang. Met zijn heldere en analytische blik drukte hij een belangrijke stempel op ons verkiezingsprogramma. Met succes! Na het mooie resultaat gaf Peter samen met onze lijsttrekker Liesbeth Grijsen leiding aan de coalitieonderhandelingen. Peter speelde de afgelopen jaren de rol van bruggenbouwer met verve. Altijd betrouwbaar en gedreven. Altijd gesteund door Fenneken, die meesterlijke appeltaarten kon bakken, probeerde hij altijd een sfeer te creëren waar iedereen zich prettig in kon voelen.
Met wederzijds respect en ruimte voor een ieders persoonlijke inbreng.
Peter bleef altijd het contact zoeken. Het is voor ons niet te bevatten dat de verbinding nu definitief verbroken is.
Wij wensen de zonen Kees en Joost, de schoondochters Chantal en Elle Lisa en de kleindochter Fenna ongelofelijk veel sterkte toe.

Fractie, bestuur en wethouder Gemeentebelang

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

Beste Kiezer,

Dank voor uw vertrouwen. Afgelopen vier jaar hebben we gedaan wat we beloofd hadden. We zijn ongelofelijk blij dat u dit heeft gewaardeerd met uw stem. Weer 7 zetels, weer de grootste partij. Ook de komende vier jaar zult u ons met onze inloopavonden geregeld zien in de wijken en dorpen. En natuurlijk staan al onze lijnen voor u open. We hopen dat u ons scherp blijft houden met vragen, opmerkingen en suggesties.

Over ons,

Gemeentebelang is bij de verkiezingen van 21 maart 2018 wederom de grootste fractie in de Deventer raad geworden. Net als vier jaar geleden behaalde Gemeentebelang 7 zetels.

Van de fractievoorzitter

Namens de fractie van Gemeentebelang, voor eenieder de beste wensen voor 2020 met 12 maanden in goede gezondheid gewenst.
Terugkijkend naar 2019 is er veel gebeurd en in 2020 zal het zeker niet rustiger zijn.
Wat vooral kenmerkend voor 2019 is geweest:
De Deventer Omgevingsvisie is in december unaniem door de raad vastgesteld. In 2018 hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief meegedacht en gediscussieerd. In de Deventer Omgevingsvisie staan belangrijke opgaves en ambities voor Deventer en hoe we deze willen realiseren. Met veel ruimte voor initiatiefnemers waarbij we staan voor kwaliteit. Met deze Omgevingsvisie zet Deventer een belangrijke stap richting implementatie van de Omgevingswet.
Helaas kwam het Viking dossier weer ter tafel. Na een korte bouwpauze en nadat alle deelontwerpen nogmaals waren langs gelopen. De financiële impact van de vertraging en de benodigde aanpassingen bedroegen € 4 miljoen. Een pijnlijk besluit moest genomen worden. De Viking afbouwen met een extra investering van € 4 miljoen, of stoppen met de realisatie? Bij stoppen krijg je niet alle kosten terug en heb je ook geen theater. We hebben binnen de fractie daarin een eigen afweging gemaakt en verdeeld gestemd: 4 voor en 3 tegen.
Los van de bouwperikelen heeft Mimik, verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe theater, met het verzoek voor een lening van 6 ton om inrichting en opstart te kunnen bekostigen. Dit bedrag zou aanvankelijk via crowdfunding bijeengebracht worden, maar dit wordt belemmerd door negatief ontstaan sentiment rondom de Viking. Er is in de raad van 18 december besloten dit bedrag als lening te verstrekken aan Mimik.

Gemeentebelang heeft altijd gepleit voor meer samenwerking binnen Cultuur. Bij de behandeling van de Cultuurvisie was Gemeentebelang één van de initiatiefnemers met een motie om meer in te zetten op samenwerking binnen cultuur, met name op het gebied van de bedrijfsvoering zoals de systemen voor ticketverkoop, financiële administratie etc. Dit is opgenomen in de Cultuurvisie en daar wordt dan ook volop op ingezet.
Veel ophef heeft de behandeling van de Cultuurvisie gegeven. Gekozen is door de raad voor het scenario om 4 jaar lang het huidige subsidieniveau te handhaven, dat wil zeggen 4 jaar lang geen extra geld en/of bezuinigingen voor Cultuur. Dit om te waarborgen dat er in alle opzichten een verantwoord en toereikend cultureel aanbod is in onze stad.
Ook heeft de discussie rondom Speelgoedmuseum op de huidige locatie er mede door steun van Gemeentebelang ertoe geleid, dat deze op de huidige locatie in stand wordt gehouden. Als het Speelgoedmuseum in de huidige vorm verdwenen zou zijn, dan was dit een definitief einde voor het museum geweest. Dit was voor ons onwenselijk, omdat het Speelgoedmuseum iconisch is voor Deventer.
Waar veel gemeentes grote tekorten hebben op het jeugdwerk, valt de situatie in Deventer gelukkig mee. In 2019 is de notitie “van wieg naar werk”, een herijking van de oude aanpak die unaniem door de raad is aangenomen.
De motiemarkt in april 2019, waarin bewoners hun initiatieven kunnen inbrengen, was succesvol. Onze motie voor het verlenen van een startkrediet “inrichting de Brink Bathmen” is door de raad aangenomen.
Laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Deventer in juni 2019 een nieuwe burgemeester gekregen heeft. Ron König was waarnemend en is nu onze vaste burgervader geworden.
Sinterklaas in 2019 stond helaas vooral in de media over de kleur van de zwarte pieten: zwart, bruin, wit of andere kleuren. Zoals eenieder via de media heeft meegekregen is alles tijdig goed gekomen en is het Sinterklaasfeest geworden wat het hoort te zijn een kinderfeest.
Het jaar 2020 zal vooral staan in het teken van de energietransformatie staan.
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen.
Landelijk is het land opgedeeld in regio en elke regio moet midden 2020 met een plan komen hoe in 2030 de CO2 uitstoot met 49% verminderd zal zijn. Ook de regio waarin Deventer zit is hier volop mee bezig.
Daarnaast heeft Deventer als doelstelling geformuleerd om in 2030 Deventer energieneutraal te zijn. Dat betekent dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan binnen de gemeente met duurzame (niet fossiele) bronnen wordt opgewekt. De aanpak is door het college neergelegd in een Energieplan waar in 2020 volop over gepraat zal worden.
We staan aan het begin van deze immense transitie en zullen u in het komend jaar steeds op de hoogte houden van de voortgang d.m.v. onze website en facebookpagina.
Uiteraard kunt ons als fractie altijd benaderen per mail mobiel of app.

Raadsfractie Gemeentebelang 2018-2022

De fractie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden en drie fractieopvolgers. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.
Wethouder

Liesbeth Grijsen

Wethouder

 

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadslid

Erik Stegink

Raadslid

dhr. T.W. Stegink (Erik)
Oudendijk 9a
7437 SL Bathmen
Telefoon 0573-221346
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadslid

Erik Smeenk

Raadslid

dhr. G.H. Smeenk (Erik)
IJsseldijk 40
7431 RE Diepenveen
Telefoon: 06 28946468
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadslid

Peter Onvlee

Raadslid

dhr. P.R, Onvlee (Peter)
Oudendijk 9
7437 SL Bathmen
Telefoon: 06-14998045
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanwege persoonlijke omstandigheden gelieve andere fractieleden benaderen voor uw vragen of suggesties.

Raadslid

Hennie Eltink

Raadslid

mevr. H. Eltink (Hennie)
Walstraat 15
7411 GJ Deventer
Telefoon: 06-37228413
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadslid

Marco Schoemans

Raadslid

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raadslid

Harry ten Have

Raadslid

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fractieopvolger

Bert Roetert

Raadslid

dhr. A. Roetert (Bert)
Rudolf van Diepholstraat 102
7415 XZ Deventer
Telefoon: 06-11787585
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fractieopvolger

Gerben Beunk

Fractieopvolger

dhr. G. Beunk (Gerben)
Hazelaarserf 15
7437DJ Bathmen
Telefoon: 06-54228335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fractieopvolger

Bas van Swighem

Fractieopvolger

dhr. B. van Swighem (Bas)
Hemeltjesweg 4
7434 PH Lettele
Telefoon: 06-20390042
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeentebelang gaat "Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!"

Gemeentebelang is al 80 jaar lokaal actief. Eerst in Bathmen en sinds 2005 in de gemeente Deventer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werden we de grootste fractie. We maken nu vier jaar deel uit van het College.
Met onvermoeibare inzet van onze wethouder Liesbeth Grijsen namen we verantwoordelijkheid in een periode waarin er weinig geld was om nieuwe uitdagingen te realiseren. Ondanks de lastige financiële situatie hebben we lopende zaken afgemaakt en nieuwe projecten opgepakt.

Lees meer / minder

Zo is in goede samenwerking met het bedrijfsleven nieuw reclamebeleid gemaakt, waarmee een eind kwam aan ‘de reclamepolitie’. Het ontheffingenbeleid voor de binnenstad is bijgesteld en is er blijvende aandacht voor genoeg, bereikbare en betaalbare parkeerplaatsen. Op de Worp werken we aan gratis parkeerplaatsen. Het vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is op de agenda geplaatst, waardoor het aantal wagons met gevaarlijke stoffen door Deventer voor het eerst is afgenomen.
Samen met omwonenden is het Muggeplein opgeknapt. Langs de A1 in Bathmen komt een geluidswal. Gelijktijdig met de verbreding van deze snelweg worden de fietsverbindingen verbeterd, waaronder de fietsverbinding Deventer-Apeldoorn. In Loo en in de meeste dorpen zijn of worden er binnenkort woningen gebouwd. In de gemeentelijke organisatie is met minder geld veel verbeterd; het subsidiebeleid is opnieuw vormgegeven, de IT-organisatie is nu klaar voor de toekomst, de aansturing van de bedrijfsvoering is versterkt en er wordt jaarlijks 2 miljoen euro bezuinigd. De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.
De fractie van Gemeentebelang heeft onder leiding van Alie Zandstra haar verantwoordelijkheid gepakt. Vaak zichtbaar en soms met hard werk achter de schermen. De zondagopenstelling is verruimd en geldt nu behalve voor supermarkten ook voor tuincentra en bouwmarkten. De bosbegraafplaats op ’t Hemeltje ging niet door en er kwam ook geen groot wildpark op ’t Linderveld; het gebied behield zijn agrarische bestemming. We hebben het burgerloket in Schalkhaar weten open te houden. Gemeentebelang nam het initiatief voor het opzetten van een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor mensen met een uitkering. Verder hebben we er voor gezorgd dat niet-uitkeringsgerechtigden die tussen wal en schip vielen nu een beroep kunnen doen op begeleiding naar een baan.
Er is veel bereikt en daar willen we mee doorgaan. Gemeentebelang gaat verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder. Met een duidelijk programma en gemotiveerde kandidaten, onder aanvoering van onze wethouder en lijsttrekker Liesbeth Grijsen.

Gemeentebelang gaat Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

Gemeentebelang is al 80 jaar lokaal actief. Eerst in Bathmen en sinds 2005 in de gemeente Deventer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werden we de grootste fractie. We maken nu vier jaar deel uit van het College.
Met onvermoeibare inzet van onze wethouder Liesbeth Grijsen namen we verantwoordelijkheid in een periode waarin er weinig geld was om nieuwe uitdagingen te realiseren. Ondanks de lastige financiële situatie hebben we lopende zaken afgemaakt en nieuwe projecten opgepakt.

Lees meer / minder

Zo is in goede samenwerking met het bedrijfsleven nieuw reclamebeleid gemaakt, waarmee een eind kwam aan ‘de reclamepolitie’. Het ontheffingenbeleid voor de binnenstad is bijgesteld en is er blijvende aandacht voor genoeg, bereikbare en betaalbare parkeerplaatsen. Op de Worp werken we aan gratis parkeerplaatsen. Het vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is op de agenda geplaatst, waardoor het aantal wagons met gevaarlijke stoffen door Deventer voor het eerst is afgenomen.
Samen met omwonenden is het Muggeplein opgeknapt. Langs de A1 in Bathmen komt een geluidswal. Gelijktijdig met de verbreding van deze snelweg worden de fietsverbindingen verbeterd, waaronder de fietsverbinding Deventer-Apeldoorn. In Loo en in de meeste dorpen zijn of worden er binnenkort woningen gebouwd. In de gemeentelijke organisatie is met minder geld veel verbeterd; het subsidiebeleid is opnieuw vormgegeven, de IT-organisatie is nu klaar voor de toekomst, de aansturing van de bedrijfsvoering is versterkt en er wordt jaarlijks 2 miljoen euro bezuinigd. De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.
De fractie van Gemeentebelang heeft onder leiding van Alie Zandstra haar verantwoordelijkheid gepakt. Vaak zichtbaar en soms met hard werk achter de schermen. De zondagopenstelling is verruimd en geldt nu behalve voor supermarkten ook voor tuincentra en bouwmarkten. De bosbegraafplaats op ’t Hemeltje ging niet door en er kwam ook geen groot wildpark op ’t Linderveld; het gebied behield zijn agrarische bestemming. We hebben het burgerloket in Schalkhaar weten open te houden. Gemeentebelang nam het initiatief voor het opzetten van een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor mensen met een uitkering. Verder hebben we er voor gezorgd dat niet-uitkeringsgerechtigden die tussen wal en schip vielen nu een beroep kunnen doen op begeleiding naar een baan.
Er is veel bereikt en daar willen we mee doorgaan. Gemeentebelang gaat verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder. Met een duidelijk programma en gemotiveerde kandidaten, onder aanvoering van onze wethouder en lijsttrekker Liesbeth Grijsen.

Gemeentebelang Deventer